Grafik może ulec zmianie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
W przypadku zwiększenia się liczby uczniów powstaną dodatkowe grupy.